DEN HAAG - Europeanen zijn bang slachtoffer te worden van internetfraude. Uit onderzoek van Microsoft onder 3611 internetgebruikers uit Nederland, Duitsland, Itali�,
Denemarken en Groot-Brittanni� blijkt dat een meerderheid vreest op enige manier misbruikt te worden op internet.

Van de ondervraagden zegt 28 procent zich niet veilig te voelen op internet. Ruim 47 procent is terughoudender geworden in het kopen via internet, 35 procent met het gebruik
van het medium in het algemeen.

31 Procent vreest dat zijn identiteit tegen zijn wil in gebruikt wordt en 23 procent denkt ooit slachtoffer te worden van internetoplichting.

Bron: nu.nl